Учительський Журнал он-лайн

 

Розробка мультимедійного уроку читання 4 клас

e-mail Друк PDF
Головна матеріалу
Розробка мультимедійного уроку читання 4 клас
розробка
Всі сторінки

 

 

«Мудрим ніхто не вродився, а навчився»

Цей урок проведений в 4 класі  за  Програмою для середньої загальноосвітньої школи. 1- 4 класи. К.: «Початкова школа».– 2006.

Вимоги до уроку в програмі:

 • знати і шанувати видатних письменників;
 • усвідомлювати, що читання є важливим джерелом знань, задоволення пізнавальних, естетичних інтересів;
 • розуміти зміст прислів’їв та пояснювати, у якій життєвій ситуації доцільно вживати їх;
 • усвідомлено, правильно, виразно читати вголос;
 • усвідомлено і достатньо вільно читати мовчки;
 • самостійно визначати основну думку твору;
 • розуміти основний смисл описаних вчинків персонажів;
 • самостійно визначати тип персонажа, власне ставитись до героїв твору, обґрунтовувати свої думки;
 • розуміти текст, свідомо  відтворювати зміст; уміти користуватися загально-навчальними  уміннями: формулювати запитання до тексту, будувати діалог, порівнювати вчинки персонажів, знаходити причиново-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати.

Відповідно до тематичного планування - це третій урок з семи, відведених у розділі «Літературні казки».

Тип уроку : комбінований.

На уроці була поставлена мета: викликати у дітей інтерес до творчості Лесі Українки, розширити і поглибити їхні знання про поетесу; на основі змісту казки поглиблювати уявлення про етику людських стосунків, визначити повчальний характер казки. Формувати соціокультурну  та комунікативну компетентності, загальнопізнавальні вміння. Виробляти вміння вести діалог і полілог у парі, групі, будувати монологічне висловлювання, вступати в дискусію з проблемних питань твору, узагальнювати, систематизувати знання та робити висновки.
Розвивати уміння оцінювати вчинки персонажів, визначати мотиви їхньої поведінки, розрізняти позитивні і негативні риси характеру; висловлювати своє ставлення до героїв казки, свої враження від почутого, побаченого; збагачувати соціальний досвід учнів. Розвивати навички виразного читання, читання за особами, складання плану, вміння переказувати, стежити за чіткістю та логічністю відповідей на запитання, пам'ять, увагу, вміння орієнтуватися у тексті, логічне мислення, творчі здібності, уяву, фантазію, уміння спілкуватися.
Виховувати інтерес до народної мудрості і бажання вчитися, сприяти вихованню позитивних рис характеру; почуття прекрасного, вміння насолоджуватися художнім твором.

Основними завданнями уроку були:

1)  збереження фізичного і емоційного здоров'я учнів під час уроку;

2) виховання почуття  співпереживання, взаємодопомоги, бажання вчитися;

3) розвиток комунікативних здібностей (уміння працювати в парі, вести  навчальний діалог, аналізувати, робити висновок, проводити самооцінку);

4) збагачування словникового запасу учнів

Основні завдання психосоціального  розвитку:

розвивати логічне мислення, довготривалу образну пам’ять, творчі

здібності, етичні почуття, творчу рефлексію, самостійні і

пошукові дії.

Знати: про життєвий і творчий шлях Лесі Українки; персонажів твору; прислів’я,  вжиті у творі Л.Українки «Біда навчить»

Вміти: ставити запитання до тексту, визначати основну думку твору, давати характеристику дійовим особам твору, виразно читати; аналізувати і робити висновки; давати правильні та повні відповіді на поставлені запитання;

Цінувати: працелюбність,  рідну мову, толерантне ставлення до товаришів,  знання, час.

Для реалізації поставлених завдань  використовувала методи:

 

1.Загальні методи навчання:

Демонстративний, діалогічний, евристичний., інтерактивні.

2. Методи викладання:

стимулюючий, спонукальний, пояснювальний.

3.Методи виявлення знань учнів:

усний , письмовий.

4. Форми організації навчального процесу:

фронтальна, групова, індивідуальна, парна.

5. Методи роботи учнів:

пошуковий, творчий, інтерактивні

6. Етапи виявлення знань:

фронтальне, індивідуальне, колективне..

В процесі підготовки до уроку та його проведення  спиралася на принципи:

загальнодидактичні:

 • науковості;
 • доступності;
 • наочності;
 • систематичності і послідовності;
 • наступності;
 • перспективності;

лінгводидактичні:

 • розуміння мовних значень;
 • оцінки виразності мови;
 • розвитку чуття мови.

Усі етапи уроку були спрямовані на досягнення мети і завдань з урахуванням особливостей класу.

При проведенні організаційного моменту була візуально перевірена підготовка дітей до уроку і встановлений перший емоційний контакт з учнями класу, що дозволяє створити комфортну обстановку для роботи.

Працюючи над здоров’язберігаючою компетентністю  використовувала:


 

1)  мову вчителя  для підтримки емоційного настрою учнів;

2)  зміну поз (робота стоячи,  робота в парі допускалася в зручній позі);

3)     фізкультхвилинку.

Розвиток учнів простежувався на всіх етапах уроку. Учні отримували нові знання, аналізували і класифікували навчальний матеріал, вчилися узагальнювати і пропонувати пропозиції, самостійно отримували і відкривали нову навчальну інформацію.

Комунікативність  учнів проявлялася в умінні вести навчальний діалог, міркувати і відповідати на поставлені питання, проводити самооцінку,  активно взаємодіяти в парі з товаришем, в групі.

Освітнє завдання було стержневим упродовж усього уроку.

Щоб розвивати інтерес до читання були проведені такі види роботи над текстом: читання в особах діалогу без слів автора, читання мовчки, читання вголос, читання скоромовкою, читання учнем нового тексту; знаходження за  поданим початком  всього речення, читання речень, які стали прислів’ями, висловлювання своїх суджень щодо прочитаного, читання деформованого тексту, підбір слова з тексту до запропонованої схеми (м_др_м н_хт_, киПо дибі…тощо),  читання слів, до яких є тлумачення, складання цитатного плану.

В процесі уроку учні  поповнювали свій словниковий запас.

В ході уроку були використані проблемні і пошукові завдання, здійснювалися колективні і групові форми роботи. Протягом усього уроку підтримувався сприятливий емоційний настрій і активність учнів.

Думаю, що цей урок надовго збережеться в пам'яті учнів і завтра вони будуть готові здійснювати нові відкриття на уроках читання.

 

Пошук

Лічильники

Проверка сайта

Новий сайт

Шановні користувачі та гості сайту .

Ми підготували для вас новий, яскравий і зручний сайт на якому ви зможете не тільки розповідати про свої розробки уроків і замовити сертифікати, але і з користю провести час зі своїми друзями та колегами в соціальній мережі , пограти в цікаві ігри та інш. Ми щойно запустили цей проект, встигніть пройти реєстрацію в числі перших і Ви зможете отримати унікальне і красиве посилання на свій профіль.

http://teacherjournal.in.ua/

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com


© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.