Тема. Узгоджені й неузгоджені означення

Вівторок, 04 серпня 2015, 12:15 Неклеса Світлана Анатоліївна Школа - Українська мова та література
Друк

Тема. Узгоджені й неузгоджені означення

Мета. Систематизувати й узагальнити знання учнів з теми, звернути увагу на розмежування узгоджених та неузгоджений означень. Формувати вміння оперувати набутими знаннями, використовувати навчальний досвід. Виховувати моральні якості

Обладнання: підручники, довідники, таблиці «Другорядні члени речення. Означення», ілюстративний матеріал для розвитку мовлення.

Перебіг уроку:

І. Адаптативний оргмомент:

- підготовка до уроку учнів класу;

- Девізом нашого уроку буде вислів українського письменника Олеся Гончара «Життя прожити – яке це велике й многотрудне мистецтво».

ІІ. Мотивація навчальної діяльності:

- закріпити та систематизувати знання про означення;

- розрізняти за ознаками узгоджені й неузгоджені означення;

- синоніміка узгоджених і неузгоджених означень.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання:

1. Аналіз учнівських творів «Останні дні осені», в яких використані прямі й непрямі додатки.

2. Розв’язування тестових завдань, які учні склали самостійно до теми «Прямі й непрямі додатки».

IV. Актуалізація опорних знань про означення як другорядний член речення (Аналіз тексту, який записаний на дошці. Визначення означень та їх ролі в тексті.)

Вони виїхали на липовий шлях, він згори запалив свої свічі смутком згасання, а знизу, у дуплах, тримав чутке відлуння вітрів. І це знову нагадало тривожну Золоту Липу і того вершника, що крізь колючий французький дріт кинувся на ворожу батарею, і той ворожий снаряд, що підняв коня і вершника в небо. Невже це був його тато?

Отак і почався в школі перший день сільського вчителя Данила Бондаренка, простого, довірливого і затятого хлопця з підкучерявленим житнім чубом, чутливого до людського болю, непримиренного до всього ницого, лихого; отак ще довгі-довгі роки з одного боку шляху йому скрипіла верба, а з другого – Золота Липа – не річка, а дерево, що зросло чи то над річкою, чи то біля тієї хатини, яка по-чаїному прокигикала через усе його дитинство.

(М. Стельмах «Чотири Броди)

V. Пояснення нового матеріалу

1. Робота з таблицею «Узгоджені й неузгоджені означення».

2. Складання алгоритму на основі таблиці та змісту матеріалу підручникаУзгоджене означення

Ø Пов’язані з означуваними словами зв’язком повного узгодження

Ø Виражається прикметниковим та дієприкметниковим зворотами

Ø Виражається дієприкметниками та дієприкметниковими зворотами

Ø Виражається займенниками та порядковими числівниками

Неузгоджене означення

Ø Пов’язані з означуваними словами способом керування або прилягання

Ø Виражаються іменниками в непрямих відмінках або без них

Ø Виражаються займенниками «його», «її», «їх»

Ø Виражаються неозначеною формою дієслова

Ø Виражаються прислівниками


VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Розподільчий диктант

Випишіть словосполучення підряд у дві колонки залежно від того, яке в них означення: 1) узгоджене; 2) неузгоджене.

Хлопець в окулярах; інший випадок; марна спроба; тюк, завбільшки з копицю; згаслий звук; гостра потреба; книжна істина; колишня пригода; пропаща справа; одяг захисного кольору; щира правда; усякі бувальщини; видовище не з приємних; сніг з дощем; статечна поведінка; рука товариша; густий туман.

Ключ. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте початок вислову давньогрецького байкаря Езопа «… ніхто крім неї самої, не звертає уваги».

2. Практична робота

У поданих словосполученнях неузгоджені означення переробіть на узгоджені і навпаки, і запишіть словосполучення в дві колонки: 1) з узгодженими означеннями; 2) з неузгодженими.

Уламок заліза; жир з риби; кінська грива; голова осла; посудомийний апарат; банківський рахунок; прірва без дна; беззвучна ніч; день літа; струм електрики; працівник без досвіду; сільська околиця; вода з озера.

Ключ. З перших букв словосполучень прочитаєте два слова.

3. Творча робота

Допишіть пропущені в другій частині прислів’їв антонімічні означення.

1. Білі ручки … роботи не люблять. 2. Порожня бочка гучить, а … мовчить. 3. Передні колеса кінь везе, а … - самі котяться. 4. З малої хмари … дощ буває. 5. Колос повний до землі гнеться, а … догори стирчить. 6. З рівних дерев хати будують, а … - у печі палять. 7. Щире слово – теплий промінь, … слово – гострий ніж у серце.

4. Розв’язування тестових завдань, які учні за допомогою ключа оцінюють.

Тестова перевірка знань для закріплення матеріалу


І варіант

1. Вказати правильне твердження

А. Означення вказує на різні статистичні ознаки предмета, явища стану, процесу.

Б. Означення тісно пов’язане з присудком.

В. Означення відповідає на питання «як?», «ким?».

Г. Означення відповідає на питання непрямих відмінків.

ІІ варіант

Вказати правильне твердження

А. Означення підпорядковане іменнику.

Б. Означення тісно пов’язане з додатком.

В. Означення відповідає на питання «коли?», «наскільки?».

Г. Означення відповідає на питання тільки називного відмінку.2. Узгодженими називаються означення, пов’язані з означуваними словами:

А. у роді;

Б. у числі та відмінку;

В. у роді та відмінку;

Г. зв’язком повного узгодження.

Неузгодженими називаються означення, пов’язані з означуваними словами

А. зв’язком узгодження;

Б. зв’язком керування та узгодження;

В. способом керування або прилягання;

Г. зв’язком прилягання та узгодження.


3. Яким членом речення виступає виділене слово?


Не причинені двері були і в квартиру праворуч.

А. обставина

Б. додаток

В. підмет

Г. означення

Кругле, туге личко з ямочкою на підборідді непорушне.

А. додаток

Б. обставина

В. означення

Г. присудок4. Визначити речення з узгодженим означенням

А. Заграв Дніпро, злегка повитий свіжим серпанковим туманцем.

Б. Ідуть воїни Святослава, прямуючи на Царгород.

В. Мистецтво слухати дано не кожному.

Г. Скеля праворуч була величезною.

Визначити речення з неузгодженим означенням

А. Буйні жита колисалися й шелестіли тихо.

Б. Настав час виїжджати додому.

В. І досі я згадую свій перший іспит.

Г. Міст оцей не раз згадувався мені в чужих краях.5. Вказати речення, в якому неузгоджене означення виражене інфінітивом

А. Хлібороби повинні готуватися до збору врожаю.

Б. Їхати степом – це велике задоволення.

В. Настав час виїжджати на навчання.

Дуже швидко починало світати.

Вказати речення, в якому неузгоджене означення виражене іменником в орудному відмінку з прийменником

А. Збоку сиділа дівчина з червоною сумочкою.

Б. Нещодавно я зустрівся зі своїм давнім другом.

В. Мені приємно було подорожувати степом.

Г. Я побачив сестру з незнайомою жінкою.


6. Вказати речення, в якому неузгоджене означення виражене прислівником


А. Високо звучав спів птахів.

Б. Квіти вночі складають своє листя докупи.

В. Швидко прогрівається під сонцем земля.

Г. Споруда ліворуч приваблювала своєю виразністю та незвичайністю.

А. За обідом подали каву по-віденськи.

Б. Він гарно вмів оповідати.

В. Навкруги розкинулись луки.

Г. Горизонт починав мене вабити непереможно.


VІІ. Підсумки уроку.

1. Чи досягли поставленої мети?

2. Визначити типи означень в епіграфі уроку.

3. Який матеріал викликав труднощі під час вивчення?

4. На що потрібно звернути увагу під час виконання домашнього завдання та підготовки до ЗНО?

5. Чи достатньо ви отримали знань для засвоєння вивченого матеріалу?

VІІІ. Оцінювання учнів через самооцінювання та рефлексію.

ІХ. Домашнє завдання.

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. За вибором:

- укласти три блоки тестових завдань (з однією правильною відповіддю; з трьома правильними відповідями; на встановлення відповідей);

- твір-роздум за ілюстрацією «Початок зими» з використанням узгоджених і неузгоджених означень;

- власне висловлювання за епіграфом уроку з використанням узгоджених і неузгоджених означень.

Х. Повторення: типи простих речень.