Учительський Журнал он-лайн

 
Мови і літератури

Конспект уроку світової літератури в 9 класі за творчістю Вольтера.

e-mail Друк PDF

Урок 3. Тема: Конфлікт природної людини Гурона і французького суспільства як центральний у повісті Вольтера «Простак»

Мета. Дослідити за текстом  розвиток і вирішення конфлікту природної людини з цивілізованим суспільством , визначити шлях адаптації Простака від природної людини до звичайної та дослідити  його точки зору про релігію, папу, короля, суспільство, розвивати творче і логічне мислення учнів, виховувати любов до читання книг, формувати читацькі компетенції.

Обладнання. Портрети Вольтера, Руссо, тексти  повісті "Простак",заготовки для таблиці і схеми.

Тип уроку: Урок застосування знань, навичок і умінь.

 

В архіві додаються конспект уроку, комп'ютерна програма  Test W2  з готовими тестами до уроку та самоаналіз уроку..

Вкладення:
Скачать этот файл (Урок. Простак. Вольтер.rar)Урок. Простак. Вольтер.rar[ ]912 Kb
Останнє оновлення на Неділя, 20 квітня 2014, 15:05
 

діалог у 8 кл.

e-mail Друк PDF

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8 КЛАСІ НА ТЕМУ: “СКЛАДАННЯ ДІАЛОГУ” Наталія БІЛЯНСЬКА, вчитель Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Луганської обл., учитель вищої категорії, учитель-методист, відмінник освіти Тема: Складання діалогу Мета. За допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій закріпити навички вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених звертаннями, вставними словами, правильного вживання звертань і вставних конструкцій у мовленні школярів; формувати навички усного монологічного і діалогічного мовлення відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів, з особистими враженнями; розвивати аналітичне творче мислення і вміння осмислити тему, активізувати творче мислення; поглибити почуття любові та поваги до Т. Г. Шевченка. Тип уроку: урок зв’язного мовлення. Обладнання: портрет Шевченка, фото пам’ятника Т.Г.Шевченку, роздавальний матеріал; мікрофон, комп’ютери, Інтернет. Епіграф: Який же смертний похвалитись може: А я Шевченка вивчив до кінця? В. Симоненко ПЕРЕБІГ УРОКУ І. О р г а н і з а ц і й н а ч а с т и н а з емоційно-чуттєвою установкою – учні повторюють афірмацію: «Я бажаю всім добра, я бажаю всім удачі». ІІ. П о в і д о м л е н н я т е м и, м е т и і з а в д а н н я у р о к у. Запис дати, теми та епіграфа у зошитах. ІІІ. М о т и в а ц і я н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і: 1. Інтелектуальна розминка: – Зміст успіху залежить від цілі, яку ставить людина. Як уявляє свій успіх садівник? Продавець? Актор? Учитель? Які цілі ставить перед собою учень, коли іде в школу? 2. Вступне слово вчителя – Життя людини – це спілкування, і насамперед завдяки мовленню ми переймаємо знання, вміння своїх сучасників, засвоюємо досвід попередніх поколінь. Мова є також засобом інтелектуального й естетичного пізнання світу, засобом порозуміння. (Далі вчитель пояснює форми роботи під час уроку, об’єднує учнів у групи №1, №2, №3, №4 для роботи за комп’ютерами). – Ось зверніть увагу на епіграф уроку, ці прекрасні слова В.Симоненка. Всі форми роботи на уроці ми пов’яжемо з творчістю видатного сина України – Т. Г.Шевченка. Ім’я цього талановитого поета, прозаїка, драматурга, художника відоме в усьому світі. А ми горді тим, що саме на нашій українській землі зріс геній світової культури. ІV. Р о з в и т о к з в’ я з н о г о м о в л е н н я 1. Актуалізація опорних знань. “Мозковий штурм”: • Що таке діалог? • Що спільного і відмінного мають монолог? діалог? полілог? • Із чого складається діалог? • Які структурні ознаки властиві діалогу? • Що треба взяти до уваги перед тим, як вступити у спілкування? • Чи володієте ви мовленнєвим етикетом? (Ви толерантна людина?) • Що таке толерантність? • Які ознаки властиві толерантній людині? V. Ф о р м у в а н н я у м і н ь і н а в и ч о к 1. Робота за комп’ютером: – Повторимо основні правила спілкування та взаємовідносин між людьми. Відкриваємо папку «Урок української мови», шукаємо файл «Розвиток мовлення». Групи №№ 1 і 2 працюють над матеріалом «Основні правила спілкування» та «Основні правила етикету», гр. №№ 3 і 4 в папці «Елементи практичної риторики ” – над матеріалом «Як викликати прихильність» та «12 способів переконувати». 2. Робота в групах за комп’ютером: 1. Найти і повторити правила про вставні слова і звертання; розповісти стисло про звертання і вставні слова; 2. Перевірка домашнього завдання – навести приклади із звертаннями та вставними словами із творів Т.Г.Шевченка. 3. Аналітичне дослідження. Підібрати і записати слова, словосполучення, які б виражали різні ситуативні норми: Робота групи №1 над завданням «Як висловити згоду?» 1. Це не викликає сумніву (заперечень). 2. Я готовий із цим погодитись. 3. Мені близькі ці думки. 4. Я поділяю твою думку. 5. Я теж хотів про це сказати. 6. Моя думка (позиція) цілком збігається. 7. Ніхто не заперечує. Робота групи №2 над завданням «Як висловити незгоду?» 1. Мені так не здається. 2. Я думаю по-іншому (навпаки). 3. Я дотримуюсь іншої думки. 4. У мене інша точка зору. 5. Я дозволю собі не погодитись з вами. 6. На жаль, у мене протилежна точка зору. 7. Я змушений висловити свою незгоду. Робота групи №3 над завданням «Як чинить ввічлива людина?» 1. Виявляє готовність вислухати думки інших людей. 2. Поважає людську гідність. 3. Поважає права інших. 4. Сприймає іншого таким, як він є. 5. Здатна поставити себе на місце іншого. 6. Не перебиває співрозмовника. Робота групи №4 над завданням «Словникова робота». Знайти у глосарії комп’ютера значення слів «толерантна людина», «мовленнєвий етикет». Виступи представників груп. Оцінювання. VІ. В і д т в о р е н н я та к о р и г у в а н н я з н а н ь 1. “Мозковий штурм ” • Доведіть, що дотримання правил мовного етикету в діалозі – обов’язкова умова спілкування. • Чи всі грані своєї особистості ви відкриваєте іншим? • Яким чином ви проявляєте себе у спілкуванні? 2. Конкурс “Словограй” (Поставити у кличному відмінку слова, названі вчителем, потім своє ім’я, ім’я своїх учителів, класного керівника, директора. Звертається увага на культуру мовлення, форму ввічливого звертання до старших на “Ви”). 3. “Чарівна скринька ”. (Учні витягують із скриньки надруковані на аркушах вставні слова, називають їх розряд за значенням – радість, жаль, ввічливість, упевненість тощо). VІІ. Фізкультпауза VІІІ. У з а г а л ь н е н н я т а с и с т е м а т и з а ц і я з н а н ь 1.Створення ситуації “Чи комунікабельна ви людина?” (Робота в парах). Скласти діалог за рівнем навчальних досягнень на одну із запропонованих ситуацій, використовуючи звертання, вставні слова: 1. Уявний діалог-інтерв’ю з Кобзарем ( 2 учні – високий рівень). 2. Діалог між мешканцем нашого селища і гостем із Києва, який цікавиться місцевим пам’ятником Т.Г.Шевченку (достатній рівень). 3. Уявити ситуацію, що ви шукаєте додатковий матеріал про Шевченка в шкільній бібліотеці ( 2 учні – середній рівень). 4. Скласти діалог, описуючи автопортрет Т. Шевченка (1 учень – високий рівень). 5. Знайти додатковий матеріал в Інтернеті на сайті www.kobzar.info. Поділитися враженнями про святкування в державі Шевченківських днів, відомостями про лауреатів Шевченківської премії. 2.Учні озвучують складені ними діалоги. 3.Аналіз діалогів та виставлення оцінок за роботу на уроці. 4. Учні презентують відеоматеріал з Інтернету. ІХ. П і д с у м о к у р о к у. Р е ф л е к с і я • Порівняти отримані результати - з очікуваним (що відбулося?) - що нового дізналися? - де я використаю отримані знання? - які нові слова почули? (чому це відбулося?) - планування дій (що робити далі?) Х. Д о м а ш н є з а в д а н н я І рівень – складіть діалог “Не бійтесь заглядати у словник ”. ІІ рівень – складіть твір-мініатюру “Чому Шевченка називають Кобзарем?” ІІІ рівень – складіть розповідь “Культура діалогу ”.

Вкладення:
Скачать этот файл (Діалог 8кл.doc)Діалог 8кл.doc[ ]51 Kb
 

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8 КЛАСІ НА ТЕМУ: “СКЛАДАННЯ ДІАЛОГУ” Наталія БІЛЯНСЬКА, вчитель Білокуракин

e-mail Друк PDF

У даній методичній розробці популяризуються ідеї особистісно зорієнтованого навчання з метою розширення кола його прихильників. В учнів формуються навички монологічного і діалогічного мовлення відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації.

Цікава форма роботи у 8 класі із одночасною роботою в мережі Інтернет,  якщо є для цього необхідні ресурси.

Вкладення:
Скачать этот файл (Діалог 8кл.doc)Діалог 8кл.doc[ ]51 Kb
 

Втілення в образі Бермана найкращих людських рис

e-mail Друк PDF

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Метою даного уроку є закріплення знань учнів про новелу як жанр; демонстрація актуальності новели О.Генрі «Останній листок»; розвиток навичок виразного читання, вміння характеризувати образи героїв художнього твору; виховання розуміння величі людської особистості, уміння розуміти себе й інших, почуття милосердя; допомога учням усвідомити,що від їхніх вчинків може залежати доля,життя інших людей.

 

Конспект уроку з української мови для 9 класу з поглибленим вивченням української мови

e-mail Друк PDF

Конспект уроку "Складнопідрядні означальні речення, їх структура. Сполучники й сполучні слова в реченнях з означальною підрядною частиною"


 

урок англійської мови у 6 класі з використанням інтерактивної дошки

e-mail Друк PDF

Чепурна Людмила Павлівна

вчитель англійської мови
Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2

імені Михайла Драгоманова Гадяцької районної ради

Даний конспект уроку - чудовий, а головне цікавий для дітей, спосіб повторити й систематизувати вичений лексичний та граматичний матеріал по темі "Природа".

Розробка містить поєднання різноманітних стандартних та інноваційних методів, форм, прийомів, а також велику кількість роздаткового та демонстраційного матеріалу. 
Урок слід проводити в класі, де є інтерактивна дошка.

 

Казкова подорож дорогами дитинства

e-mail Друк PDF

Проценко Світлана Сергіївна

Основні завдання уроку: презентувати учням книгу сучасної української письменниці Марини Павленко із серії «Життя відомих дітей», поглибити знання з біографії Павла Тичини, Василя Симоненка, Ірини Жиленко, творчість яких вивчалася у 5-7 класах, розповісти про дитинство поета-шістдесятника Василя Стуса, ознайомити з ім’ям маловідомої  письменниці, громадського діяча Надії Суровцової; допомогти школярам з’ясувати, який вплив на формування характеру людини, становлення її особистості має родинне виховання.

 

Останнє оновлення на Субота, 11 січня 2014, 16:12
 


Сторінка 2 з 4

Пошук

Лічильники

Проверка сайта

Новий сайт

Шановні користувачі та гості сайту .

Ми підготували для вас новий, яскравий і зручний сайт на якому ви зможете не тільки розповідати про свої розробки уроків і замовити сертифікати, але і з користю провести час зі своїми друзями та колегами в соціальній мережі , пограти в цікаві ігри та інш. Ми щойно запустили цей проект, встигніть пройти реєстрацію в числі перших і Ви зможете отримати унікальне і красиве посилання на свій профіль.

http://teacherjournal.in.ua/

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com


© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.