Учительський Журнал он-лайн

 

Урок – конференція 10 клас "Підлітки за чистоту навколишнього середовища".

e-mail Друк PDF

Інтегрований урок біології, хімії та англійської мови.

Урок – конференція 10 клас

 

Інтегрований урок біології, хімії та англійської мови.

Тема: "Підлітки за чистоту навколишнього середовища".

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань з теми.

Мета - узагальнити й систематизувати знання з теми; розвивати навички роботи у групі; розвивати соціо-культурну, інформаційну, мовленнєву компетенції учнів; розвивати логічне та критичне мислення учнів; стимулювати бажання дітей спілкуватися, висловлювати думки на англійській мові; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища; довести, що збереження навколишнього середовища залежить від конкретної людини.

Запланований результат:

Учні повинні логічно будувати усне висловлювання з теми на англійській мові.

Учні повинні застосовувати навички читання для пошуку необхідної інформації на англійській мові.

Учні повинні пояснювати вплив діяльності людини на навколишнє середовище, наслідки діяльності людини.

Учні повинні вести дискусію з екологічних питань з використанням міжпредметних зв’язків, самостійно оцінювати та характеризувати різноманітні біологічні явища і процеси, виявляти особисту позицію щодо них, уміти розв’язувати проблемні завдання.

Методи навчання:

проблемний,

частково - пошуковий,

пояснювально - ілюстративний.

Форма організації діяльності учнів: Фронтальна і групова, парна.

Обладнання: проекти, таблиці, картки, проектор, хімічні прилади.

 

Перебіг уроку.

І.Вступна частина.

1. Звучить пісня групи "Зємлянє" "Прости, Земля!", яка супроводжується  показом відеокліпу.

2. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our conference "Think globally, act locally!" Today we are going to talk about environmental protection.

3. Важко визначити, що таке життя. Життя своє, чуже, рослин, тварин…Це сама велика цінність у світі і ми не можемо оминути головне питання, яке стоїть перед людством: чому воно гине? І до яких пір це буде тривати? Що саме ми можемо зробити для вирішення цієї проблеми? Тому на нашій конференції присутні представники різних країн. Сьогодні наші однолітки будуть говорити про екологічні проблеми Землі. Давайте прислухаємося до цих роздумів.

4. Most environmental problems are due to a lack of care over industrial and waste management. Bad industrial practices and accidents released potentially harmful substances into the land and pour them into the rivers. Now our planet, animals and people are in danger. There are serious ecological problems on our Earth. Should we continue like this? You are invited to the Conference to exchange your opinions on the global problem how to protect our Earth, how to prevent further pollution and what necessary actions are to be undertaken.

5.  Ми все наполегливіше говоримо про необхідність вирішення екологічних проблем, бо розуміємо, що людина вносить в екосистему Землі такі зміни, які шкодять навколишньому середовищу. Переважна більшість живих мешканців планети сьогодні гине з вини людини. Давайте замислимося, як кожен з нас зможе змінити дану екологічну ситуацію на краще. В роботі нашої конференції беруть участь 3 робочі групи, які виконували випереджувальні завдання: вивчали стан забруднення води, атмосфери та харчових продуктів. Члени груп продемонструють результати досліджень, підведуть підсумки й дадуть рекомендації щодо вирішення проблеми.

ІІ. Основна частина.

Робота в групах.

1 група.

У1: Наша група вивчала проблему забруднення води.

Water is important to everyone. Water covers over two-thirds of our planet, makes up over two-thirds of our bodies, and is present in almost every type of food and drink. In fact, we cannot live without water.

There wouldn't be any trees... or animals... or humans. All living things need water to live. Next to the air we breathe, water is our most important need. Without water the Earth would look like the Moon.

 

The human body is 70 per cent water.

Every system in our body uses water.

Water makes up 83 per cent of our blood.

Water transports body wastes.

Water lubricates body joints.

Water keeps our body's temperature stable.

Water is a part of cells which make up all living things.

 

Найгострішою проблемою на Землі є нестача води.

Вода - речовина, життєво необхідна для всього живого – стала небезпечною і навіть смертельною. Ще порівняно недавно наші предки могли сміливо пити воду з будь-якої річки. Сьогодні ж ковток води може принести якщо не смерть, то захворювання.

Річки можна вважати небезпечними, тому що підприємства, зливають в них речовини, які неможна нейтралізувати кип'ятінням.  Послухаємо експерта-біолога.

У2:Експерт - біолог. Наші річки наповнюються на 40% підземними водами і на 60% стічними і дощовими. Вода, що стікає в річки з міського асфальту, забруднена кухонною сіллю, якою взимку посипають вулиці, бензином і мастилами. До поверхнево - активних забруднювачів відносяться добриво, пестициди. Органічні добрива, які потрапляють у річку, реагують з хлором, що використовується для знезараження води на очисних спорудах. У результаті утворюються хлорорганічні сполуки, що мають канцерогенні властивості. В Україні зникло близько 20тис. малих річок; близько 60% чорноземів не придатні для використання; відходи промисловості займають 200тис. га. родючих земель;

У3:Експерт - аналітики. (Таблиця) Моря і океани забруднюються переважно водами річок, які щорічно приносять в них понад 320 млн. т заліза, 6,5 млн. т фосфору, 200тис. т свинцю, 1млн. т вуглеводнів, 5 тис.. т пестицидів.

Технологи. На берегах водойм розташовані сміттєві звалища. У результаті цього в воді опинилося: 20 млн. т сміття - від консервних банок, пластмас та поліетилену до радіоактивних відходів. Світовий океан загине вже через 50

років. А чи знаємо ми, який період розкладання цих речовин?

(Робота в парах – Завдання: визначити період розпаду поданих матеріалів.).

Виходячи з вищезазначеного ми розробили поради для кожного з вас, які допоможуть нам берегти воду.

WHAT CAN YOU DO TO SAVE WATER ?

Check inside faucets for leaks. Even a faucet with a small drip can waste a lot of water.

Showers are more water efficient than baths.

Keep showers to 5 minutes or less in length.

Turn off the water while brushing your teeth or washing your hands

Keep a pitcher of water in the refrigerator. Then you won't have to run tap water to cool it.

Use dishwashers and clothes washers for fail loads only.

Use a bucket of water to wash your bike or the family car.

Be careful to water the plants, not the sidewalk.

Water your plants at night or in the early morning to avoid evaporation.

Check outside hoses, faucets and automatic sprinklers for leaks.

Never throw oil or chemicals down the drain or into the ground.

Use water only when you need it. Always turn it off when you are finished.

Буклет про економію води.

2 група

Ми вивчала проблему забруднення атмосфери.

Ведучий 2.

Human beings can live several weeks without food, but only a few days without water and only 3 minutes without air! The World Health Organization monitored air pollution round the world. They measured two things: the amount of sulphur dioxide in the air and the amount of suspended particles, in other words, smoke. Sulphur dioxide is produced when fossil fuels, such as coal, oil and petrol, are burnt. Rain washes it out of the air but this creates "acid rain" which pollutes water supplies, damages crops, forests and buildings, and may also affect people's health.

 

2. Щорічно в атмосферу викидається промисловістю і транспортом сотні мільйонів тонн токсичних речовин. Ці речовини осідають на грунті, поглинаються рослинами, затримуються у тканинах та ізолюються в вакуолях. У цитоплазму надходять свинець, що утворюється при згоранні бензину, фтор, миш'як, діоксид сірки, сірчанокислий аміак, оксиди азоту, цинк та інші речовини. Гази з пилом і сажею забивають продихи рослин, порушується процес фотосинтезу, в листі зменшується кількість хлорофілу.

Ведучий 1. Особливо страждають від сірчистого газу хвойні дерева. Два компоненти вихлопних газів-оксиди азоту і вуглеводні під дією ультрафіолетових променів сонця утворюють дві нових, ще більш отруйних речовини: одна з них призводить до виснаження рослини, інша блокує фотосинтез і рослина гине. А загибель рослин - це загибель всіх живих організмів. Особливо небезпечними стають рослини, які ростуть неподалік від транспортних магістралей і промислових підприємств.

Ведучий 2. Тварини, що поїдають ці рослини, страждають крихкістю кісток, поразкою зубів і, як наслідок, сильним виснаженням організму.

Almost 400 million vehicles fill the world's roads. Over 30 million new cars come from factories each year.

We all demand the right to mobility, but satisfying this demand frequently harms nature and the environment. The need for new roads causes great environmental difficulties. They often spoil the countryside and bring noise and air pollution to thousands of homes and millions of people.

Cars create more pollution than anything else in the world. Carbon dioxide from cars is making a hole in the ozone layer which protects the earth. Carbon monoxide from cars causes headaches. Hydrocarbons from cars cause cancer. Nitrogen oxide from cars causes bronchitis and lung disease. It also causes acid rain which kills trees, rivers and lakes.

 

Cаме небезпечне явище - це кислотні дощі.

(Проект про кислотні дощі)

To stop air pollution we need

-         to STOP polluting the air with fumes of cars

-         to STOP using dangerous chemicals at home and in the garden

-         to STOP making fires in the park and woods

-         to STOP cutting down the trees

-         to use bikes rather than cars

-         to clean away the territory

-         to plant more trees, flowers

-         to STOP acid rains we need to make factories and power stations cleaner

-         to STOP greenhouse effect by conserving rainforests, by using natural energy, by STOPing to chloro-fluoro-carbon gases (aerosols, refrigerators, Plastic boxes).

(буклет про збереження повітря)

 

3 група.

У1: Поряд із забрудненням довкілля, варто виділити один із найважливіших чинників, який впливає на стан здоров ‘я людини і популяції в цілому. Цей  чинник – харчування. Адже усе, крім кисню, людина одержує для своєї життєдіяльності з їжі та води.

Їжа сучасної людини є не тільки носієм пластичних та енергетичних матеріалів, а й джерелом компонентів неаліментарного (нехарчового) характеру, серед яких чимало компонентів природного або антропогенного походження. Їжа дає організму необхідні харчові та біологічно активні речовини. Разом з їжею в організм людини потрапляють різноманітні ксенобіотики (чужорідні речовини) – радіонукліди, отрутохімікати (пестициди), нітрати, нітрити, мікотоксини, різного роду біологічні забруднювачі (мікроорганізми, віруси, гельмінти).

Усі хімічні речовини їжі можна умовно поділити на три основні групи. Перша група – природні компоненти харчових продуктів. Другу  і третю групу утворюють речовини, що надходять у харчові продукти з навколишнього середовища: антропогенні забруднювачі біологічної або хімічної природи; харчові добавки – речовини, спеціально внесені в харчові продукти для певних технологічних ефектів.

Харчові добавки. Що це таке? Чи потрібні вони? Наскільки шкідливі ці речовини? Чи можна обійтися без них?  Ці питання останнім часом набувають усе більшого значення.

Наша група вивчала проблему забруднення їжі.

 

Ведучий 1. Неможливо, неправильно і нерозумно відмовлятися від досягнення науки і техніки - від розвитку атомної енергетики, хімічної промисловості та інших галузей. Довгий час ігнорувалася роль духовного початку людини. Все це  призвело до того, що люди діють безвідповідально заради миттєвого прибутку. Загальна і технічна культура - це невід'ємні речі. Крім того, людина не завжди має повну інформацію про користь і шкоду технічних досягнень.

Проект про харчові добавки.

Проведення досліду на харчові домішки.

  1. Досліджуємо якість сметани, майонезу, йогурту.
  2. Як відрізнити вершкове масло від маргарину.

Молодь, котрій відчиняє двері ХХІ століття, має пам’ятати слова римського мислителя Л.Сенеки, сказані ще в І ст.. н.е.: «Жити щасливо й жити в злагоді з Природою – одне й те саме». Тому ми виготували буклети, з рекомендаціями, про які ми повинні пам’ятати під час вживання їжі.

(буклети з рекомендаціями)

-buy organic food

- try to eat healthier diet. Eat more fresh fruit and vegetables

- buy fresh food that doesn't need much packing

- buy fruit and vegetables from farmers who don't use chemicals.

.

ІІІ. Заключна частина.

1.Мікрофон. Шановні присутні, ви мали змогу побачити роботу наших груп, почути висновки та побачити результати, які вони отримали. Тому, на завершення  конференції, нам хотілося б почути вашу думку ,що можете зробити саме ви, щоб зберегти «тендітну павутину» нашого світу , адже від кожного з нас залежить якою буде планета в майбутньому.

-         I think…

-         Я вважаю…

-         I believe…

-         Я пропоную…

-         I consider…

-         На мою думку…

-         As for me…

-         Мені б хотілось…

-         I want…

-         Я мрію…

-         I would like…

 

Хочеться сподіватися, що присутні на конференції зроблять усе залежне від них, щоб жити в гармонії з природою. Адже якщо людина розуміє природу, значить, вона її любить, і природа відповість їй тим же.

 

2.Our coference is almost over. We’ve spoken about global ecological problems and the importance of keeping the environment clean. Pollution is getting worse and worse. We are all responsible for our future. We must do our best to keep air, water and land clean. And remember: “Think globally, act locally!”

 

Кліп.

Домашнє завдання. Написать твір на тему, якою буде Земля через 25 років; як саме ти можеш покращити становище навколишнього середовища?

Останнє оновлення на Вівторок, 12 лютого 2013, 19:53  

Пошук

Лічильники

Проверка сайта

Новий сайт

Шановні користувачі та гості сайту .

Ми підготували для вас новий, яскравий і зручний сайт на якому ви зможете не тільки розповідати про свої розробки уроків і замовити сертифікати, але і з користю провести час зі своїми друзями та колегами в соціальній мережі , пограти в цікаві ігри та інш. Ми щойно запустили цей проект, встигніть пройти реєстрацію в числі перших і Ви зможете отримати унікальне і красиве посилання на свій профіль.

http://teacherjournal.in.ua/

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com


© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.