Учительський Журнал он-лайн

 
Учительський Журнал он-лайн

Размножение и развитие растений. Обобщение.

Друк

Разработка урока по биологии для учащихся 7 класса,

позволяющая обобщить и систематизировать знания по

данной теме, проявить аналитическое мышление и

творческие способности учащихся.

Васильджагаз Наталья Валентиновна, учитель биологии

УВК "гимназия-школа" №27, высшая категория,

г. Мариуполь Донецкой области.

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник (2 год.)

Друк

Виховуючи шанобливе ставлення до мови

Тема: Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник (2 год.)

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати знання про прислівник як

частину мови, орфограми прислівника;

вдосконалювати навички й вміння правильно писати слова з вивченими

орфограмами, доречно використовувати в усному й писемному

мовленні;

виховувати шанобливе ставлення до мови, самостійність у роботі,

любов до природи.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Обладнання: епіграф уроку, таблиці, технологічні картки, картина І. Шишкіна

«Зима», підручник.

Хід уроку

Епіграф

Люблю я українську мову,

Що розквітає на вустах,

Бо наймиліше — рідне слово:

Воно із серця пророста.

Анатолій Зарудний

І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, мети й завдань

уроку.

1. Завдання учням. Проблемне запитання. Прослухайте текст, визначте, про

що йтиме мова на уроці.

Ознаку дії називає,

А також місце, час, причину

цієї дії визначає.

І кожен цю частину знає,

Бо це — прислівник — всім відомий.

Незмінна ця частина мови,

На запитання як? коли?

Готова вам відповісти.

2. Інтерактивний метод «Мікрофон».

— Що ми повинні знати про прислівник? (Знати про прислівник як

самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки,

синтаксичну роль).

— Що повинні вміти? (Вміти застосовувати теоретичні знання на

практиці, аналізувати власну діяльність).

— Яку роль відіграють прислівники в мові, мовленні? (Використовуємо

прислівники як засіб зв'язку речень у тексті, для увиразнення

мовлення, вираження оцінки, а в літературних творах

використовуються як засіб створення образності).

— Чи потрібно вивчати прислівник?

3. Слово вчителя.

Ми з вами на уроках мови з'ясували, що так прислівник, його творення,

написання, використання. Сьогодні повторимо вивчене, узагальнимо й

систематизуємо знання. Це є темою уроку.

Учитель пропонує розкрити зошити, записати число, тему кроку, оголошує

мету та завдання.

ІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи.

1. Диктант-мініатюра (разом).

Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи

забита. Та невесело було на серці в Якима та в Олени. Вони роздивлялись на

всі  боки, боячись побачити який слід Василька. Але всюди було рівно, біло;

сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. («Ялинка» М. Коцюбинського).

Завдання: визначити, з якого твору цей уривок, яку роль відіграють

(в парах)  прислівники в тексті;

підкреслити прислівник як члени речення.

2. Робота з дидактичним матеріалом народознавчого змісту (робота в парах).

Народні прикмети зими

Багато снігу — багато хліба.

Якщо вночі з'явиться іній — вдень сніг не падатиме.

Дзвінко кричать галки — на відлигу.

Взимку ліс без вітру шумить — бути хуртовині.

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

Синичка зранку пищить — на легкий морозець.

Кільце навколо місяця — на сильний мороз.

Завдання: з поданих речень виписати словосполучення з прислівниками і

вказати, що означають прислівники:

а) ознаку дії; б) ознаку іншої ознаки; в) ознаку предмета.

3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— До якої частини мови здебільшого відносяться прислівники? (до

дієслова).

— А ще до яких частин мови можуть відноситися прислівники? (до іншого

прислівника, до прикметника, іменника).

— Які частини мови найчастіше пов'язані з написанням, творенням

прислівників? (прикметники, іменники, прислівники).

З'ясуймо це.

4. Ситуативний діалог.

Ролі прислівника та прикметника виконують учні.

Прислівник: Доброго дня, Прикметнику.

Прикметник: Доброго дня, Прислівнику. Радий тебе бачити. Ти чимось

заклопотаний? Якісь проблеми?

Прислівник: Проблеми є. Не можу розібратися в домашньому завданні. Ось

слухай. Від прикметників утворити прислівники, а потім ступені

порівняння прислівників. Які прикметники можна використати?

Прикметник: А від яких прикметників за значенням можна утворити ступені

порівняння?

Прислівник: Не пам'ятаю.

 

 

Прикметник: Ступені порівняння утворюються від якісних прикметників,

тому що вони називають ознаку предмета, яка може виявлятися

більшою чи меншою мірою, і відповідають на питання який?

яка? яке? які? Наведи, Прислівнику, приклади.

Прислівник: Український, Шевченків, зимовий.

Прикметник: Це відносні прикметники та присвійний. Від них не можна

утворити ступені порівняння. Даю тобі підказку. Якщо до

прикметника можна підібрати антонім, то це якісний

прикметник. Які слова називаються антонімами?

Прислівник: Це слова, що означають щось навпаки.

Прикметник: Не навпаки, а слова з протилежним значенням. Наприклад,

холодний — теплий, веселий — сумний, далекий — близький та

ін.

Прислівник: А ступені порівняння мають тільки ті прислівники, які утворені

від якісних прикметників. Тепер я зрозумів і зможу закінчити

завдання. Спасибі тобі, Прикметнику, за допомогу. До

побачення, до зустрічі в школі.

Прикметник: Звертайся, коли треба. Буду радий допомогти. На все добре!

5. Робота з таблицями, тренувальні вправи. Клас поділено на чотири групи,

кожна з яких має завдання.

У кінці уроку визначимо, яка група краще вивчила прислівник.

Аналітико-синтетична бесіда з учнями, тренувальні вправи

Представник кожної групи звітує про виконане домашнє завдання. Учитель

та учні знання теоретичних відомостей учнями та вміння володіти

словом. Клас виконує завдання в парах, групах, індивідуально.

♦ І група – розповісти за таблицею про ступені порівняння прислівників,

творення ступенів порівняння прислівників.

* Самостійна робота з текстом.

Мовознавча гра «Ти – редактор».

Завдання: знайти та виправити помилки, відредагований текст записати

до зошитів. Усно пояснити правку.

(Працюють усі групи)

Прийшла зима. Радість першого снігу… Він обдарував усе навколо

пишною білою ковдрою. Зимове сонце опустилося нище. Надворі стало

більш холодніше. Кожний кущик, кожне дерево Дід Мороз прикрасив

якнайкрасиво. Ось стоять стрункі зелені ялинки в білих пухнастих

шубках. Вони здаються неперевершеними красунями. Інеєм

порозцвітали дерева та кущі. Найвиразніше за все виблискує на сонці

пухнастий сріблястий сніг. Ясне сонечко швидкіше покидає землю та

лягає спати. А Дід Мороз продовжує свою роботу, щоб ранком

здивувати світ.

♦ ІІ група – повідомити за таблицею про способи творення прислівників.

* Гра «Хто швидше?» (Відгадати кросворд. Визначити спосіб творення

прислівників).

 

♦ ІІІ група – розповісти за таблицею про написання НЕ і НІ з

прислівниками.

* Коментоване письмо (разом).

Зимове сонце нерухомо стоїть над сонною землею. Нелегко живеться

тваринам і птахам взимку. Ніде не видно ні живої душі. Мені ні холодно

ні жарко. До знань дорога не легка, а важка.

Завдання: підкреслити орфограму «НЕ і НІ з прислівниками», пояснити

(в групах)  написання.

* Гра «Я кмітливий» (разом).

Загадки.

Вдень вікно вибите, вночі вставлене (ополонка).

Звечора вмирає, вранці оживає (день).

Взимку горою, а літом водою (сніг).

Завдання: усно відгадати загадки, прислівники записати та визначити,

який розряд об'єднує їх.

* Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Які є розряди прислівників?

♦ IV група – повідомлення про написання прислівників разом, окремо,

через дефіс.

* Розподільний диктант.

Робота біля дошки і в зошитах. Представники трьох груп працюють

біля дошки.

Завдання: записати в три колонки прислівники, які пишуться разом,

окремо, через дефіс.

По-українськи, праворуч, до вподоби, вгорі, по-зимовому, де-не-де,

з ранку до вечора, вдень, надворі, рік у рік, ледве-ледве, взимку,

по-перше, тим часом, абияк, де-небудь, напам'ять, будь коли, назустріч,

зненацька, з давніх-давен, десь-таки, казна-куди, навкруги, до речі,

в результаті, до побачення.

* Словникова робота (усно).

Говори правильно

Переклади подані слова з російської мови, правильно ставлячи наголос

(виконує представник четвертої групи).

Высокό, далекό, горячό, изысканно, наугảд, уютно, с удовόльствием,

пополảм, нигдѐ, ниоткỳда, поодинόчке, невόльно, неоднокрảтно,

навсегдả, кое-гдѐ.

• Робота з підручником в групах, один. (фразеологічний словничок).

Картки з фразеологізмами на столах груп.

Завдання: замінити фразеологічні звороти близькими за значенням

прислівники, скласти два речення з фразеологізмами (на

вибір).

Від щирого серця – дуже щиро.

Вставати ні світ ні зоря – вдосвіта.

Ні холодно ні жарко – байдуже.

Рукою подати – близько, поруч.

Писати як курка лапою – нерозбірливо, недбало.

Стоїть, як укопаний – нерухомо.

Працювати не покладаючи рук – старанно.

Хоч в око стрель – дуже темно.

Яблуку ніде впасти – дуже тісно.

Кури не клюють – багато.

• Словниковий диктант із завданням

Від поданих прикметників утворити прислівники, пояснити орфограму

(ланцюжок).

Туманний , нескінченний , тьмяний , нежданий , негаданий , сумлінний ,

законний, корисний, щоденний, старанний, якісний, охайний, розгублений

беззахисний, буденний.

• Творчі вправи. Гра «Хто швидше?»

* Угадай прислів'я (пари, група).

Хто, на, не знає, вчиться, старість, змолоду, голоду. – Хто вчиться

змолоду, не знає на старість голоду.

Діло, сміло, чесно, роби. – Чесне діло роби сміло.

Приємно, й, річ, слухать, розумну. – Розумну річ приємно й слухать.

Сказати, і, вчасно, умій, замовкнути, вчасно. – Умій вчасно сказати і

вчасно замовкнути.

Найкраще, добре, а, дома, всюди. – Всюди добре, а вдома найкраще.

Мало, а щастя, грошей, багато. – Грошей багато, а щастя мало.

Слів, як, то, мало, розуму, й, небагато.

Завдання: визначити зміст прислів'їв, їх роль у мовленні.

* Виправити текст (пари, група).

Уривок з вірша «Зима» В. Сосюри.

І куди оком не глянеш, –

Кругом біло все,

Де змахне зима широким

Рукавом білим…

І куди не глянеш оком, –

Біло все кругом,

Де змахне зима широким

Білим рукавом.

– Яку роль відіграють прислівники в тексті?

Індивідуальна робота

Твір-мініатюра на тему «Нехай ялинка залишиться в лісі» за картиною

І. Шишкіна «Зима». Використовувати в тексті прислівники.

ІІІ. Підсумок уроку.

– Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжити речення:

«Мені запам'яталося…»

«Для мене завдання було легким…»

«Викликало затруднення завдання…»

«Дуже добре бути грамотним…»

«Я зрозумів, що прислівник робить мову й мовлення…»

– Визначення групи-переможця.

IV. Домашнє завдання.

Написати твір на тему «Зустрічаємо Новий рік», використовуючи

прислівники.

Вкладення:
Скачать этот файл (Відкритий урок з української мови.doc)Розробка уроку з української мови у 7 класі[Розробка уроку з української мови у 7 класі]59 Kb
 

Пісенна творчість нашого краю - невичерпне джерело добра і краси

Друк

Виховний захід присвячений до 70 - річчя утворення Херсонської області. Метою виховного заходу є: ознайомлення учнів з пісенною творчістю Херсонщини, її композиторами, поетами, аматорами; виховання інтересу та зацікавленості у вивченні пісень рідного краю; популяризація музичних творів херсонських композиторів серед учнів та молодого покоління.

Іванів Анжела Федорівна. вчитель музичного мистецтва Дудчанського загальноосвітнього об′єднання "школа-дитячий садок І - ІІІ ступенів" позашкільний заклад Херсонської області Нововоронцовського району

Останнє оновлення на Понеділок, 17 лютого 2014, 13:34
 

ПРОЕКТ «Шкільний естетично-виховний центр «Вертеп»

Друк

ПРОЕКТ

«Шкільний естетично-виховний центр

«Вертеп»

 

Урок географії 7 клас

Друк

Урок географії у 7 класі

Тема: Природні зони помірного поясу Євразії

Розділ: Євразія, 2 семестр

Урок ознайомлення з новим матеріалом з використанням мультимедійних технологій. До розробки додається додатковий матеріал, гра "Хто хоче стати мільйонером", презентація ppt.

Гапич Світлана Василівна, вчитель географії вищої категорії, "старший вчитель"

Дудчанське загальноосвітнє обє′днання "дитячий садок-школа І-ІІІ ступенів - позашкільний заклад" Нововоронцовського району Херсонської області.

Вкладення:
Скачать этот файл (Урок географії 7 клас.rar)Матеріал до уроку[ ]13757 Kb
Останнє оновлення на Понеділок, 17 лютого 2014, 13:38
 

Міжнародний день рідної мови

Друк

Найбільше й найдорожче добро  в кожного народу –

це його мова. Ота жива схованка людського духу,

його багата скарбниця, в яку народ складає і своє

давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування.

П.Мирний

Останнє оновлення на Понеділок, 17 лютого 2014, 12:51
 

Міжнародний день рідної мови

Друк

Усний  журнал

для 7-8 класів

 


Сторінка 1266 з 3745


Новий сайт

Шановні користувачі та гості сайту .

Ми підготували для вас новий, яскравий і зручний сайт на якому ви зможете не тільки розповідати про свої розробки уроків і замовити сертифікати, але і з користю провести час зі своїми друзями та колегами в соціальній мережі , пограти в цікаві ігри та інш. Ми щойно запустили цей проект, встигніть пройти реєстрацію в числі перших і Ви зможете отримати унікальне і красиве посилання на свій профіль.

http://teacherjournal.in.ua/Сплата online


Пошук

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com

Як дізналися про наш сайт

Виберіть одну відповідь
 

Лічильник

Проверка сайта

© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2015 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

 

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.